Badminton Vereniging Grijpskerk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Privacy Verklaring Badmintonvereniging Grijpskerk

Clubinfo

Privacy Verklaring van
Badmintonvereniging Grijpskerk Inschrijvingsnr.
KvK: 020 911 01


Regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan aan één van de bestuursleden of stuur een e-mail aan:  
bvgrijpskerk@gmail.com.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie de persoonsgegevens beheert/beheren.


Doel  

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn  

Gegevensbeheerder

 

Inschrijven als lid van de vereniging.

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Geboortedatum (ivm senior- of jeugdlid) Telefoonnummer

 • E-mail adres

Lidmaatschap van de vereniging.

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.  Indien je geen lid wordt of je wordt uitgeschreven als lid, worden jouw gegevens binnen 6 maanden verwijderd.

Secretaris.

Administratie.

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

 • Bankgegevens

 • Betaalgegevens

Lidmaatschap van de vereniging.

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Ten behoeve van alleen de financiële administratie gedurende 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

 • Secretaris

 • Penningmeester

(alleen gegevens t.b.v. financiële administratie)

Het communiceren van info over wedstrijden, en aan de vereniging gerelateerde zaken /  activiteiten (zie ook 1).

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

Lidmaatschap van de vereniging.

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Op verzoek (met ondertekening) eventueel langer.  

Secretaris.

1. De persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, postadres , geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres, bankrekeningnummer) van de verenigingsleden worden uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van vereniging gerelateerde zaken. In het bijzonder voor het bijhouden van de ledenadministratie, voor het beheren van de financiële administratie en voor het informeren van de leden over zaken die met het verenigingsleven te maken hebben: over activiteiten die de vereniging organiseert, over wedstrijden en toernooien, over cursussen en trainingen, en over activiteiten die door derden aan de vereniging of aan de leden van de vereniging worden aangeboden/gevraagd. De persoonsgegevens van de leden zullen niet, of alleen met uitdrukkelijke toestemming van ieder van hen, worden gedeeld met derde partijen.

2. Aan ieder lid wordt toestemming gevraagd voor het mogen publiceren van de naam en van foto’s en/of video/filmbeelden voor zover betreffend lid hierop herkenbaar is afgebeeld, in de mail, op de website van de vereniging, en in andere communicatie uitingen. Nieuwe leden zullen tegelijk bij de inschrijving deze verklaring ondertekenen.

3. De secretaris heeft inzage in de persoonsgegevens van alle leden. De persoonsgegevens van de leden zijn opgeslagen in een Excel-bestand dat op een dusdanige wijze wordt bewaard, dat het niet door derden/onbevoegden is in te zien. De penningmeester krijgt van de secretaris de beschikking over dié persoonsgegevens, die nodig zijn voor het beheren van de financiële administratie. Andere bestuursleden hebben geen inzage in de persoonsgegevens van de verenigingsleden.

4. In de communicatie met de leden door middel van e-mails, zullen de e-mailadressen van anderen dan de ontvanger niet worden weergegeven. Dat wil zeggen dat voor de adressering van de e-mail de BCC modus wordt gebruikt.

5. Rechten van betrokkenen: Als betrokkene (degene van wie persoonsgegevens worden gebruikt) heb je volgens de AVG rechten:

 • Het recht op  dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).

 • Het recht op  vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
 • Recht op  inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die de vereniging van je verwerkt in te zien.
 • Recht op  rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die de vereniging van je verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op  beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om  bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.(zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europeseprivacywetgeving/rechten-van-betrokkenen)

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Ga dan eerst naar het bestuur van onze vereniging. Kom je er samen met de vereniging niet uit, dan kun je naar de rechter gaan (zie  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoons g egevens).

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu